Biłgorajskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Izaaka Baszewisa Singera

O stowarzyszeniu

Biłgorajskie Stowarzyszenie Kulturalne im. I. B. Singera jest dobrowolnym, niepolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem nie zarobkowym osób fizycznych, których celem jest:
OCHRONA I PROMOCJA WIELOKULTUROWEJ TRADYCJI ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ.

Zarząd stowarzyszenia stanowią:

  • prof. Paweł Śpiewak - prezes zarządu
  • Henryk Wujec - zastępca prezesa
  • Krzysztof Szwed - sekretarz
  • Artur Bara - skarbnik
  • Halina Ewa Olszewska - członek zarządu

Biłgorajskie Stowarzyszenie Kulturalne im. I.B. Singera
Adres do korespondencji:
23-400 Biłgoraj, ul. Gen. Komorowskiego 3

NIP: 918-20-42-396
REGON: 060115848
KRS: 0000230887

BANK PEKAO SA

9112 4028 4511 1100 1062 1620 79

Kontakt ze stowarzyszeniem na razie jedynie poprzez podanego na stronie maila: baszewis.singer@gmail.com

  1. Statut stowarzyszenia
  2. Deklaracja członkowska

 

Ważne informacje

Rozpoczynamy budowę "Ściany Pamięci". Podobnie jak przy budowie "Ławeczki Singera" chcielibyśmy, aby powstała ona za pieniądze społeczne. Wierzymy w hojność Biłgorajan mieszkających na całym świecie. Pieniądze można przekazywać na konto stowarzyszenia.

91 1240 2845 1111 0010 6216 2079

dopisek: Darowizna na budowę ściany pamięci.