Biłgorajskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Izaaka Baszewisa Singera

Walne zgromadzenie

2016-01-18

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. I. B. Singera.
Termin obrad: 6 lutego 2016 r. ( sobota)
1 termin godz. 12:00
2 termin godz.12:30
Miejsce: sala konferencyjna Restauracji „SITARSKA” w Biłgoraju przy ul.3 Maja 21,
PORZĄDEK OBRAD 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego I sekretarza zebrania.
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Sprawozdanie z działalności zarządu stowarzyszenia.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Dyskusja
8. Głosowanie and absolutorium dla ustępującego zarządu.
9. Przyjęcie sprawozdania ustępującej komisji rewizyjnej.
10. Wybór zarządu.
11. Wybór komisji rewizyjnej.
12. Zgłaszanie projektów uchwał.
13. Propozycje zmian w statucie
14. Przyjęcie uchwał.
15. Zakończenie walnego zgromadzenia
Zarząd stowarzyszenia.

Ważne informacje

Rozpoczynamy budowę "Ściany Pamięci". Podobnie jak przy budowie "Ławeczki Singera" chcielibyśmy, aby powstała ona za pieniądze społeczne. Wierzymy w hojność Biłgorajan mieszkających na całym świecie. Pieniądze można przekazywać na konto stowarzyszenia.

91 1240 2845 1111 0010 6216 2079

dopisek: Darowizna na budowę ściany pamięci.